Specialisaties / professionele dienstverlening binnen alle juridische domeinen.
Specialisaties in het recht

Wij zijn gespecialiseerd in de diverse materies van de recht. Voor een aantal specialiteiten zoals vennootschapsrecht, administratief recht en fiscaal recht, werken we samen met zorgvuldig gekozen specialisten. We werken veel samen met verzekeringskantoren.

Aarzel niet ons te contacteren.

Personen- & familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht. Onder andere afstamming, geboorte, huwelijk, familieverlating en echtscheiding vallen hieronder. Maar ook andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.
Het erfrecht daarentegen wordt meestal als apart rechtsgebied beschouwd.

advocaat, uit elkaar gaan, echtscheiden, echtscheiding onderlinge toestemming, echtscheidingsprocedure, echtscheiding aanvragen, echtscheiding onherstelbare ontwrichting, echtscheiding bemiddeling, echtscheiding onderlinge toestemming model, echtscheiding Belgie, echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, echtscheiding onderlinge toestemming procedure,n echtscheiding aanvragen België
ECHTSCHEIDING

Bij een echtscheiding wordt er een einde gemaakt aan het huwelijk. De vormen van echtscheiding zijn:

  • De echtscheiding door onderlinge toestemming.
  • De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.

Voor echtscheidingen is de familierechtbank bevoegd.
U kunt met de hulp van een neutrale derde steeds een beroep doen op bemiddeling. Doe dit alvorens een rechtsvordering in te stellen of tijdens de echtscheidingsprocedure.

Ik help u graag verder: hoe scheiden, waar scheiden, wat kost een scheiding, scheiden onderlinge toestemming, kinderalimentatie, alimentatie bij scheiding, verdeling bij scheiding, procedure ...

U wil samen scheiden? zie www.bemiddelaar-hooghe.be

» Vragen over echtscheiding?

alimentatie, alimentatie berekenen, alimentatiegeld, alimentatie index, alimentatie België, alimentatie betekenis, wanneer alimentatie betalen aan vrouw, alimentatie kind hoeveel, alimentatie belasting, alimentatie stoppen, alimentatie rechtstreeks aan meerderjarig kind betalen, alimentatie niet betalen
ALIMENTATIE

Zijn jullie getrouwd geweest en gaan jullie scheiden?
Dan blijft ook na de scheiding de verplichting bestaan om voor elkaar te zorgen.
Dit heet de onderhoudsplicht. Meestal wordt aan de onderhoudsplicht voldaan door het betalen van (partner)alimentatie.

Ik help u graag verder: onderhoudsgeld berekenen, alimentatie berekenen, wanneer geen alimentatie meer, alimentatie kind / alimentatie partner, procedure, ...

» Vragen over alimentatie?

adoptie_advocaat, advocaat Harelbeke, advocaat Kortrijk, advocaat Brugge, advocaat Deerlijk, advocaat Waregem, advocaat Zwevegem, advocaat Wevelgem, advocaat Avelgem, advocaat Anzegem
ADOPTIE

Adoptie is de aanname van een persoon als kind.
In juridische zin is adoptie de breuk van de familieband tussen biologische ouders en hun kind.  Aan de ene kant tegelijk de vaststelling van een nieuwe, wettelijk geldende familieband tussen adoptieouders en dit kind. En aan de andere kant met alle rechten en plichten die daarbij horen.

» Vragen over adoptie?

advocaat, adoptie stiefkind, adoptie zonder toestemming vader, adoptie procedure België
OMGANGSRECHT

Omgangsrecht is het wederzijdse recht van iemand en een minderjarig kind om contact met elkaar te houden.
Bijvoorbeeld over een ouder, grootouder, stiefouder, derden

Als ouders, die samen het gezag hebben over hun kinderen na het verbreken van de relatie of het eindigen van hun huwelijk uit elkaar gaan, moeten zij een ouderschapsplan opstellen, waarin zij de wijze waarop zij de zorg- en opvoedingstaken beschrijven. De vastlegging kan onderling gebeuren, met tussenkomst van een mediator of door bemoeienis van een rechter.

» Vragen over omgangsrecht?

advocaat jeugdzaken, jeugdrechter, diefstal, drugs, vechtpartij,
JEUGDZAKEN

De jeugdrechtbank is in België een speciale kamer van de rechtbank van eerste aanleg, gericht op jongeren, meestal tot hun 18de verjaardag. Die kunnen voor de jeugdrechter komen of naar de jeugdrechter gaan als:

  • er sprake is van strafbare feiten, bijvoorbeeld dealen van drugs of diefstal.
  • ze in een moeilijke situatie verkeren en er hulp voor de jongere of de ouder(s) noodzakelijk is
  • de ouders niet voldoen aan hun onderhoudsplicht of er sprake is van mishandeling, misbruik of verwaarlozing.

» Vragen over jeugdzaken?

Strafrecht

Strafrecht valt uiteen in het materiële strafrecht en het formele strafrecht of het strafprocesrecht. Anders gezegd, het geheel van procedurele spelregels volgens welke het materiële strafrecht wordt toegepast.

advocaat, boete, overtredingen, snelheidsovertredingen, overtredingen derde graad, overtredingen per graad, zware overtredingen, overtredingen per graad, overtredingen tweede graad, overtredingen eerste graad, overtreding derde graad rood licht, overtredingen 3de graad, overtredingen 2de graad, overtredingen 1ste graad
OVERTREDINGEN

Een overtreding is de lichtste vorm van misdrijf. Iemand die een overtreding begaat, kan hiervoor bestraft worden.
In ons strafrecht is een overtreding de laagste van drie graden misdrijven, de andere twee zijn wanbedrijf en misdaad. Het is meestal de politierechtbank die zich uitspreekt over overtredingen.

Ik help u graag verder: verkeersboete, parkeerboete, snelheidsboete, verkeersovertredingen, snelheidsovertredingen, bekeuringen, proces verbaal, pv, bezwaarschrift, rijbewijs kwijt, ...

» Een overtreding gepleegd?

misdrijven, soorten misdrijven, zedenmisdrijven politieke misdrijven, misdrijf categorie 3, misdrijf misdaad, als misdrijf omschreven feit, kleine misdrijven, misdrijf of overtreding strafrecht, misdrijven tegen personen, zware misdrijven
MISDRIJVEN

De term "misdrijf" is in het ons strafrecht een overkoepelende term voor alle gedragingen die in strijd zijn met de strafwet. Op misdrijven is steeds een straf ingesteld. Een misdrijf bestaat uit een materieel (de gedraging) en een moreel (de schuld) bestanddeel.

» Slachtoffer van een misdrijf?

Politieverhoor Salduz

salduz verhoor politie verdachte cat 1, 2, 3, 4 I, II, III, IV drugs dronken alcohol controle
POLITIEVERHOOR UITNODIGING VERDACHTE (MINDERJARIG) SALDUZ CAT I, II, III, IV

Veel mensen (verdachten, meerder- of minderjarigen) die in aanraking zijn gekomen met het gerecht hebben bij een politieverhoor het idee dat dit verhoor niet veel voorstelt. Ze nemen dan ook onnodige risico’s omdat alleen te gaan doen. Echter, niets iets is minder waar … Een politieondervraging is vaak niet te onderschatten.

» HELP?! Uitnodiging verdachte verhoor (minderjarige) Salduz

Verkeersrecht

Als we over verkeersrecht spreken dan wordt hier in algemene zin meestal het recht mee bedoeld dat betrekking heeft op het verkeer op de openbare weg. Als we over openbare weg spreken dan bedoelen we ook het  wegverkeersreglement of wegcode.

advocaat verkeersovertredingen, zware verkeersovertredingen, verkeersovertredingen graden, verjaringstermijn verkeersovertredingen, verkeersovertreding 3de graad, verkeersovertredingen strafblad, verkeersovertredingen per graad, verkeersovertredingen boetes, wet verkeersovertredingen
VERKEERSOVERTREDING

Als u in het verkeer regels overtreedt, kunt u daarvoor straf krijgen. Voor niet al te zware verkeersovertredingen hoeft u niet voor de rechter te verschijnen. U krijgt dan een bekeuring thuisgestuurd. Die betaalt u en daarmee is de zaak af.

Bent u het niet met de bekeuring eens?
Dan kunt u daartegen in beroep gaan.

Bij ernstige overtredingen of herhaling kan de rechter bepalen dat u uw rijbewijs voor langere tijd kwijt bent. In extreme gevallen kan zelfs uw auto of motor in beslag worden genomen.

» Vragen over verkeersovertredingen?

advocaat, verkeersrecht, vluchtmisdrijf, vluchtmisdrijf straf, vluchtmisdrijf geparkeerde auto, vluchtmisdrijf lichte schade vluchtmisdrijf Kortrijk, vluchtmisdrijf boetes, vluchtmisdrijf aangeven 24 uur
ONGEVAL

Een verkeersongeval is elk ongeval in het wegverkeer waarbij middelen van vervoer, voetgangers of de in het wegverkeersreglement bepaalde dieren betrokken zijn en waarbij het ongeval verband houdt met de risico's van het wegverkeer.

» U wenst rechtsbijstand bij een ongeval?

vluchtmisdrijf, vluchtmisdrijf straffen, vluchtmisdrijf straf, vluchtmisdrijf Kortrijk, vluchtmisdrijf geparkeerde auto, vluchtmisdrijf lichte schade
VLUCHTMISDRIJF

Een vluchtmisdrijf is een onmiddellijk aflopend misdrijf dat voltrokken is zodra iemand vlucht om zich aan de vaststellingen te onttrekken. De voorwaarde van “de intentie hebben om aan de vaststellingen te ontsnappen” wordt door de rechtspraak ruim ingevuld. Het is voldoende dat de bestuurder handelt om zich te onttrekken aan de vaststellingen, zelfs zonder dat er sprake is van het opzet om te ontsnappen aan vervolging.

» In aanraking gekomen met justitie?

alcoholcontroles, alcoholcontrole,alcoholcontrole dit weekend
ALCOHOLCONTROLE - RIJVERBOD - MEDISCHE / PSYCHOLGISCHE TESTEN

Als de politie u vraagt om een ademtest te ondergaan, moet u in principe meewerken.
Doet u dat niet?
Dan riskeert u een boete die gelijk staat aan een boete voor alcoholintoxicatie. In zo’n geval hebt u nood aan een goede verdediging van uw zaak voor de politierechter. Wij kunnen u daarbij helpen ...

» In aanraking gekomen met justitie?

Handels- & Economisch recht

handelsrecht, handelsrechtbank, handelsrechtbank dendermonde, handelsrechter, handelsrecht wetboek

Het handelsrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen handelaren.

Burgerlijk recht

burgerlijk recht, burgerlijk procesrecht, praktisch burgerlijk recht, praktisch burgerlijk recht uitgediept, advocaat burgerlijk recht, burgerlijk recht betekenis, burgerlijk recht samenvatting, arresten burgerlijk recht sterk

Burgerlijk recht, ook wel herkenbaar als civiel recht of privaatrecht. Dit recht beschrijft de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen (dus personen- en familierecht, vermogensrecht, ...). De inhoud van het burgerlijk recht wordt het materiële burgerlijke recht genoemd.

Bemiddeling / Juridisch hulpverlener

bemiddelaar, bemiddelaar scheiding, bemiddelaar Kortrijk, bemiddelaar leuven, bemiddelaar betekenis, relatiebemiddelaar, bemiddelaar echtscheiding, bemiddelaar in familiezaken, bemiddelaar familiezaken, conflictbemiddelaar

Meer dan vele andere geschillen zijn familiale conflicten en echtscheidingen pijnlijk, emotioneel en ingrijpend. Naast de emotionele problematiek ontstaan er in die context vaak ook materiële, praktische en financiële problemen.

In de praktijk groeit het besef dat bemiddeling een zeer doeltreffende en humane manier is om conflicten te begeleiden naar een oplossing.

Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces waarbij de betrokken partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde. Die derde, de bemiddelaar - zie website www.bemiddelaar-hooghe.be, probeert om tot een door hen gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

» Meer info over bemiddeling?

Schuldbemiddeling / Leefgeld

schuldbemiddeling,schuldbemiddeling aanvragen, advocaat, bemiddelaar, Kortrijk, west-vlaanderen

Als je in schuldbemiddeling gaat zal een schuldbemiddelaar proberen om een regeling te treffen met je schuldeisers over de betaling van je schulden.
De schuldbemiddelaar kan bijvoorbeeld afspreken dat je je schulden gespreid mag terugbetalen. Schuldbemiddeling voor zelfstandigen & particulieren.

» Vragen over schuldbemiddeling?

Pro Deo

pro-deo, pro-deo advocaat, pro deo, pro deo kortrijk, pro deo advocaat, pro deo advocaat aanvragen, inkomensgrenzen pro deo, pro deo advocaat kortrijk, wanneer recht op pro deo advocaat, hoe een pro deo advocaat aanvragen, pro deo scheiding

Hebt u een advocaat nodig voor juridisch advies, bijstand of vertegenwoordiging? Als u te weinig bestaansmiddelen hebt, kunt u een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro-Deoadvocaten genoemd). Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Aanvraag op basis van een beperkt inkomen uit arbeid (werknemer / zelfstandige); - van een vervangingsinkomen (RVA); - van een toelage voor personen met een handicap, - van het ontvangen van een leefloon; - van een gewaarborgd inkomen bejaarden; - van een statuut gewaarborgde kinderbijslag; - van specifiek huurstatuut sociale woning; - van minderjarigheid; - van een statuut vreemdeling of asielzoeker; - van een statuut gedetineerde of beklaagde; - van een statuut geesteszieke; - van een verzoek collectieve schuldenregeling; - van een lopende collectieve schuldenregeling

Aanvraagformulier juridische tweedelijnsbijstand / Inkomensgrenzen

» Personen met geen of een laag inkomen kunnen beroep doen op de zogenaamde pro Deo advocaat.

» Komt u in aanmerking voor pro Deo?

Verjaring

advocaat-verjaring-boetes-straffen

Verjaring is een middel om, door verloop van een zekere tijd, en onder de voorwaarden die de wet bepaalt, van een verbintenis bevrijd te worden. De verjaring zorgt er dus voor dat de schuldenaar na enige tijd niet meer tot de uitoefening van zijn verbintenis gedwongen kan worden. Hij kan ze natuurlijk altijd alsnog vrijwillig uitvoeren.

» Komt u in aanmerking voor verjaring?

Bemiddelingen bij scheiding

Andere bemiddelingen

WhatsApp WhatsApp ons nu!
HELP! ⋆⋆⋆ -18 & POLITIEVERHOOR