Rechtbank, de advocatuur, ons kantoor, juridische weetjes, weblinks en zoveel meer ...

Rechtbank: dagvaarding, verzoekschrift of beroepschrift van Rechter

Rechtbank - Advocaat – Advocaten - Pro Deo advocaat aanvragen - Gratis juridisch advies

Salduzopleiding - Supralat

Verhoortechnieken 'Salduzopleiding'

Dit getuigschrift bevestigt dat deze advocaat de opleiding 'Supralat - Salduzopleiding' georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies, met succes heeft gevolgd. Meester Véronique Hooghe heeft voortaan het recht om te melden dat dit certificaat behaald is.

Bijkomende informatie

Hooghe Advocatenkantoor
Burgemeester Bruneellaan 14, 8531 Harelbeke (Hulste)
Tel. 056/44 47 45
GSM 0497 455 292
www.hooghe.be
veronique.hooghe@telenet.be

Iedere werkdag: op afspraak

Davy Hooghe bouwwerken Waregem

Bouwwerken Hooghe

Bouwfirma & Aannemer Hooghe Davy

Bouwwerken Hooghe Davy; alle (ver)bouwwerken ⇢ van de fundering tot finale gevelsteen bekisten ⋆ betonwerken ⋆ bouwen met specie of lijm ⋆ renovatiewerken ⋆ terrassen opritten ⋆ gieten van zwembaden

Bijkomende informatie

Bouwwerken Hooghe Davy

Davy HOOGHE
Elsdreef 20, 8790 Waregem
+32 498 447 269
www.bouwwerken-hooghe.be
info@bouwwerken-hooghe.be
BTW BE 0526.757.114

Hoge raad justitie ijzeren kruisstraat Brussel

Hoge Raad Justitie Brussel

Nederlandstalige Benoemings- en aanwijzingscommissie: Vergadering van 12/1/2021

De HRJ draagt magistraten voor ter benoeming door de minister van Justitie. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2020): Veronique Hooghe

Bijkomende informatie

Hoge Raad voor Justitie
Ijzerenkruisstraat 67, 1000 Brussel
Tel. 02/535 16 16
www.hrj.be
info@hrj.be

Zie https://hrj.be/nl/loopbaan-magistratuur/benoemingen/recente-voordrachten#bac12012021

hoge raad justitie brussel ijzeren kruisstraat

De Staatsbladmonitor

Bedrijfsinfo, jaarrekeningen & financiële analyse

Volg de publicaties in het staatsblad van andere bedrijven! Een veranderingen op til bij je werkgever? Een fusie, een splitsing of ontslagen/benoemingen van bestuurders? Voert je concurrent een kapitaalsverhoging door of stopt een klant zijn activiteiten?

Aan de hand van het ondernemingsnummer rapporteren zij je automatisch alle staatsblad-meldingen van de ondernemingen die jij wenst te volgen!

 

 

Bijkomende informatie
gastdocent Vives

Gastdocent VIVES

Meester Hooghe weldra 'Gastdocent VIVES'

Familiale conflicten zijn pijnlijk, emotioneel en ingrijpend. Voorbeelden hiervan zijn bemiddeling bij scheiding, ouderschapsbemiddeling, conflicten tussen generaties in een familie, conflicten in het kader van erfenissen, zorgregeling met kinderen of conflicten in familiebedrijven.

» Gastdocent VIVES postgraduaat bemiddeling (familierecht) Kortrijk ism KU Leuven.

 

Bijkomende informatie

VIVES Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
Tel.  +32 56 26 41 50

plaatsvervangend rechter

Plaatsvervangend Rechter

Meester Hooghe vanaf heden 'Plaatsvervangend Rechter'

Geslaagd voor examen Hoge Raad voor Justitie Brussel

 

Bijkomende informatie
Christian Deleu Kortrijk

 

 

Bijkomende informatie
Aanvraagformulier juridische tweedelijnsbijstand Pro Deo

Juridische tweedelijnsbijstand

Aanvraagformulier juridische tweedelijnsbijstand - geldig vanaf 1 september 2018

Dit formulier wordt aan de advocaat gegeven die het elektronisch toevoegt aan zijn aanvraag juridische tweedelijnsbijstand.

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op als u vragen hebt. › Download hier actueel document aanvraag juridische tweedelijnsbijstand. Hier kunt u nagaan of u al dan niet voor tweedelijnsbijstand in aanmerking komt: inkomensgrenzen

Bijkomende informatie

Hooghe Advocatenkantoor
Burgemeester Bruneellaan 14, 8531 Harelbeke (Hulste)
Tel. 056/44 47 45
GSM 0497 455 292
www.advocaat-hooghe.be
veronique.hooghe@telenet.be

Iedere werkdag: op afspraak

Bemiddeling bij conflicten aan het levenseinde advocaat bemiddelaar, bemiddelaar, levenseinde, bemiddeling, levenseinde, wilsbeschikking levenseinde, levenseindezorg, levenseinde verklaring, levenseinde documenten, levenseinde regelen, , levenseinde testament voorbeeld, stichting levenseinde kliniek, levenseinde begeleiding

Conflicten aan het levenseinde

Hooghe Advocatenkantoor bemiddelt bij 'Conflicten aan het Levenseinde'

Hooghe Advocatenkantoor bemiddelt bij conflicten aan het levenseinde en maakt op die manier mogelijk dat mensen zich (opnieuw) met elkaar verbinden voor het definitieve afscheid.

Ik ben een professioneel opgeleide bemiddelaar. Daarmee onderscheid ik mij duidelijk van andere professionelen aan het sterfbed.

Ik tracht een veilig kader te creëren om moeilijke situaties en conflicten bij het levenseinde zichtbaar en bespreekbaar te maken, in plaats van ze te ontkennen of weg te stoppen.

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op als u vragen hebt.

Bijkomende informatie

› Conflicten aan het levenseinde?

Raadpleeg een erkend bemiddelaar

Hooghe Advocatenkantoor
Burgemeester Bruneellaan 14, 8531 Harelbeke (Hulste)
Tel. 056/44 47 45
GSM 0497 455 292
www.advocaat-hooghe.be
veronique.hooghe@telenet.be

Iedere werkdag: op afspraak

Bemiddeling bij ruzie op de wervloer of het werk...

Ruzie op de werkvloer?

'Ruzie op de werkvloer' - door bemiddeling van een erkend bemiddelaar samen naar oplossingen zoeken.

Ruzies op de werkvloer of arbeidsconflicten vinden vaak hun weg naar de rechtbank. Verziekte arbeidsverhoudingen, langzaam opgebouwde dossiers en toenemend wantrouwen en respect blokkeren nog een ‘goed gesprek’.

Ruzies op de werkvloer: tussen werknemers, werkgevers, collega's, leidinggevenden, zaakvoerders, zakenpartners, klanten, in bedrijven, verenigingen & scholen (leerkrachten / directie / scholengroep).

Sociale bemiddeling, bezoek onze nieuwe site ...

Bijkomende informatie

› Conflicten op de werkvloer?

Raadpleeg een erkend bemiddelaar: 
ruzie op de werkvloer

Raad van de Orde 2017-2018

Lid van de laatste Raad van de 'Orde te Kortrijk' gerechtelijk jaar 2017-2018.

Bijkomende informatie

Orde van Advocaten balie Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk
Tel. 056/26 95 55
Fax 056/26 95 56
balie.kortrijk.secretariaat@telenet.be
www.baliekortrijk.be

Iedere werkdag : tussen 8.30u en 12.30u - 13.30u tot 16.30u

General Data Protection Regulation

GDPR : General Data Protection Regulation

In het kader van onze contractuele relatie zullen de door u verstrekte gegevens door Hooghe Veronique zorgvuldig voor u verwerkt, bewaard en veilig opgeslagen worden en enkel voor Hooghe Veronique beschikbaar zijn.

Deze beveiligde informatie wordt derhalve niet aan derden verstrekt, behoudens uiteraard in het kader van de gerechtelijke procedure aan de rechtbank en eventuele tegenpartijen indien dit noodzakelijk is voor de procedure.

Bij vragen hieromtrent kan u mij steeds contacteren via veronique.hooghe@telenet.be.

Wij helpen u meteen verder.

Bijkomende informatie

Hooghe Advocatenkantoor
Burgemeester Bruneellaan 14, 8531 Harelbeke (Hulste)
Tel. 056/44 47 45
GSM 0497 455 292
www.hooghe.be
veronique.hooghe@telenet.be

Iedere werkdag: op afspraak

Bemiddeling Sociale Zaken

Opleiding: Specialisatiemodule 'Bemiddeling Sociale zaken'

Naast familiale bemiddeling vinden de meeste bemiddelingen plaats bij conflicten in organisaties. Het is daarom de moeite waard om te specialiseren in sociale bemiddeling. Specialisatie is noodzakelijk omdat arbeidsverhoudingen op het gebied van conflictcontext, -dynamiek en regelgeving bijzondere eigen kenmerken hebben. Een succesvolle bemiddelaar in deze zaken dient daarom te beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om conflictpartijen optimaal van dienst te kunnen zijn.

Overal waar mensen samenwerken komen conflicten voor. Ze kunnen veel last en negatieve gevolgen opleveren, zowel voor zij die erbij betrokken zijn als voor de ruime organisatie. Denk onder andere aan overmatige stress, ziekte, verlaagde arbeidsvoldoening, ontslagvergoedingen en reputatieschade. Een verstoorde arbeidsrelatie kan diep ingrijpen, ook voor de werkgever. Een conflict kan ook een positieve uitwerking hebben: oud zeer opruimen, patstellingen doorbreken, nieuwe werkwijzen en oplossingen vinden. Het in redelijkheid eens worden, is altijd voor alle partijen beter.

De werkelijke kosten van een arbeidsconflict zijn niet goed meetbaar. Men is het er over eens dat ze zeer veel geld kosten. Naast tijd en geld kosten arbeidsconflicten een hoop negatieve energie. Niet zelden hebben arbeidsconflicten een negatieve invloed op de rest van het bedrijf of de organisatie. Conflicten in organisaties kunnen zich voordoen tussen twee personen maar kunnen ook meerdere betrokken omvatten tot zelfs een volledig team of conflicten tussen onderlinge teams en afdelingen.

De specialisatiemodule gaat dieper in op de eigenheid van conflicten in organisaties, arbeidsrecht en bemiddeling, psycho-sociale risico’s, systemische diagnose van conflicten, bemiddelen in horizontale en machtsconflicten, bemiddelen in teams en tussen groepen,… Een erkend bemiddelaar met ruime ervaring geeft training waarbij de kennis en vaardigheden die in de basismodule verworven werden, toegepast worden in een context van sociale zaken.

Bijkomende informatie

› Conflicten op de werkvloer?

Raadpleeg een erkend bemiddelaar: 
Bemiddelaar voor bedrijven.
Bemiddelaar Hooghe

 

Hooghe Advocatenkantoor
Burgemeester Bruneellaan 14, 8531 Harelbeke (Hulste)
Tel. 056/44 47 45
GSM 0497 455 292
www.ruzieopdewerkvloer.be
veronique.hooghe@telenet.be

Iedere werkdag: op afspraak

Balie West-Vlaanderen

Rechtbank West-Vlaanderen: de Weg naar de Fusie

Via de site kan u de mogelijke fusie volgen tot één West-Vlaamse balie (balies Veurne, Ieper, Brugge en Kortrijk).

Bijkomende informatie

Familiale Bemiddeling

Opleiding: 'Postgraduaat Familiale Bemiddeling' - Vives Kortrijk

Meer dan vele andere geschillen zijn familiale conflicten en echtscheidingen pijnlijk, emotioneel en ingrijpend. Naast de emotionele problematiek ontstaan er in die context vaak ook materiële, praktische en financiële problemen. In de praktijk groeit het besef dat bemiddeling een zeer doeltreffende en humane manier is om conflicten te begeleiden naar een oplossing. Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces waarbij de betrokken partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde.  Die derde, de bemiddelaar, probeert om tot een door hen gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

De tussenkomst van een erkend bemiddelaar kan ervoor zorgen dat het conflict niet escaleert en dat de partijen zelf een duurzaam akkoord bereiken dat rekening houdt met hun behoeften. De Wet van 21 februari 2005 heeft een duidelijk wettelijk kader gecreëerd voor de familiale bemiddeling. Na de homologatie ervan door de rechtbank bindt het bemiddelingsakkoord de partijen op dezelfde wijze als een vonnis dat pas na een lange, dure en emotioneel belastende procedure tot stand komt. De familiale bemiddeling is dan ook een waardevol alternatief voor een procedure voor de rechtbank.

Bijkomende informatie

Bemiddeling in familiale zaken zoals scheiden: sneller, goedkoper en vooral zoals u beiden het samen beslist.

Raadpleeg een erkend bemiddelaar: 
Bemiddelaar familiale zaken
Bemiddelaar Hooghe

 

Hooghe Advocatenkantoor
Burgemeester Bruneellaan 14, 8531 Harelbeke (Hulste)
Tel. 056/44 47 45
GSM 0497 455 292
www.bemiddelaar-hooghe.be
veronique.hooghe@telenet.be

Iedere werkdag: op afspraak

Pro Deo Kortrijk

Rechtbank - Advocaten protesteren tegen hervorming Pro Deo

Zo’n veertig advocaten van de Kortrijkse balie hebben gisteren een actie gehouden op de trappen van het gerechtsgebouw in Kortrijk. Met een minuut stilte protesteerden ze tegen de plannen van de regering en minister van justitie Koen Geens om het Pro Deosysteem te hervormen.

In het Pro Deosysteem krijgen minder begoede mensen (bijna gratis) toch recht op een advocaat om hun rechten te verdedigen. “Met de hervorming op zich is er geen probleem, wel met de verloning”, verduidelijkt stafhouder Chris Vandenbogaerde.

Gebeurt die verloning nu op basis van een puntensysteem, dan zal dat in de toekomst via een vergoeding per uur gebeuren.

Vluchtelingen
“Er was 75 euro per uur vooropgesteld. De minister geeft nu al aan dat hij met een gesloten enveloppe zal werken en dat bedrag helemaal niet kan garanderen”, vervolgt advocate Veronique Hooghe, die als voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand de Pro Deozaken verdeelt. “In de praktijk zal dat resulteren in een nog lagere verloning dan nu. Misschien zelfs tot één derde minder. Door de asielcrisis zullen veel meer vluchtelingen een beroep doen op het systeem. Meer werk, maar toch maar evenveel geld ter beschikking dus. We vrezen dat advocaten zullen afhaken en de kwaliteit van de juridische bijstand achteruit zal gaan. Dat kan de bedoeling niet zijn.” Met de actie hopen de advocaten de minister en de regering er toe te bewegen toch met een open enveloppe te werken, afhankelijk van de hoeveelheid werk, zodat een vast bedrag per uur gegarandeerd is.

Bijkomende informatie

Maart 2016 - bron HLN

Wat kost een advocaat?

BJB Kortrijk

'Voorzitter BJB' Kortrijk (Pro Deo)

In 2013 werd ik voorzitter van het Bureau Juridische Bijstand Kortrijk - BJB Kortrijk (Pro Deo).

Wat
Bij juridische tweedelijnsbijstand geeft de advocaat, net zoals voor een betalende cliënt, een volledig en nauwkeurig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure.

De juridische tweedelijnsbijstand is geheel of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van uw bestaansmiddelen.

Forfaitaire bijdrage
Wie in aanmerking komt voor de gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand moet aan zijn advocaat wel een forfaitaire vergoeding betalen van:

 • 20 euro per aanstelling
 • 30 euro per aanleg voor elke gerechtelijke procedure

Sommige categorieën zijn vrijgesteld van die forfaitaire bijlage.

De persoon die de gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand geniet, betaalt naast de forfaitaire vergoeding(en) ook een bedrag aan zijn advocaat tussen de 25 euro en de 125 euro.

Advocaten mogen pas optreden nadat ze deze bedragen ontvangen hebben.


Aanvraag

U kan een schriftelijke aanvraag richten aan de Orde van advocaten, Bureau voor Juridische Bijstand, Burgemeester Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk.

U kan ook uw aanvraag mondeling toelichten tijdens de zittingen van het Bureau voor Juridische Bijstand.

Bijkomende informatie

Orde van Advocaten balie Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk
Tel. 056/26 95 55
Fax 056/26 95 56
balie.kortrijk.secretariaat@telenet.be
www.baliekortrijk.be

Iedere werkdag : tussen 8.30u en 12.30u - 13.30u tot 16.30u

BJB Waregem

Lid van de commissie 'Juridische Bijstand Waregem'

In 2013 werd ik lid van commissie juridische bijstand Waregem.

Bij juridische tweedelijnsbijstand geeft de advocaat, net zoals voor een betalende cliënt, een volledig en nauwkeurig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure.

De juridische tweedelijnsbijstand is geheel of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van uw bestaansmiddelen.

Opgelet: het gaat om een eerste advies en bijstand. Het justitiehuis of de juridische dienst zal uw zaak niet helemaal behandelen.

Bijkomende informatie

Welzijnshuis Waregem - OCMW
Schakelstraat 41, 8790 Waregem
Tel. 056/62 98 11
Fax 056/62 99 11
www.waregem.be/welzijnshuis

Raad van de Orde - 2012

Rechtbank - Lid van de 'Raad van de Orde' Balie Kortrijk

In 2012 werd ik lid van de Raad van de Orde Balie Kortrijk.

De raad van de Orde is het bestuursorgaan van de Orde van advocaten.
De raad van de Orde van de balie van Kortrijk bestaat uit 16 leden die jaarlijks worden verkozen. De stafhouder zit de raad van de Orde voor.

Bijkomende informatie

Orde van Advocaten balie Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk
Tel. 056/26 95 55
Fax 056/26 95 56
balie.kortrijk.secretariaat@telenet.be
www.baliekortrijk.be

Iedere werkdag : tussen 8.30u en 12.30u - 13.30u tot 16.30u

'Collectieve Schuldenregeling'

Openingsredenaar: 'Collectieve schuldenregeling, een Vloek of een Zegen?'

In 2012 was ik openingsredenaar voor het gerechtelijk jaar '12-'13 met als titel 'Collectieve schuldenregeling', een vloek of een zegen?

Dit werk, de openingsrede 2012 van de balie te Kortrijk, besprak de wetgeving inzake collectieve schuldenregeling, waaronder de meest recente wet van 26 maart 2012 en enkele bedenkingen daarbij. Verwijzing naar rechtspraak en rechtsleer werd tevens in boek opgenomen.

Bijkomende informatie

2012 - Larcier / Larciergroup

BJB Kortrijk

Lid van de commissie 'Juridische Bijstand Kortrijk'

In 2010 werd ik lid van commissie juridische bijstand Kortrijk.

Bij juridische tweedelijnsbijstand geeft de advocaat, net zoals voor een betalende cliënt, een volledig en nauwkeurig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure.

De juridische tweedelijnsbijstand is geheel of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van uw bestaansmiddelen.

Opgelet: het gaat om een eerste advies en bijstand. Het justitiehuis of de juridische dienst zal uw zaak niet helemaal behandelen.

Bijkomende informatie

Orde van Advocaten balie Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk
Tel. 056/26 95 55
Fax 056/26 95 56
balie.kortrijk.secretariaat@telenet.be
www.baliekortrijk.be

Iedere werkdag : tussen 8.30u en 12.30u - 13.30u tot 16.30u

website www.hooghe.be - 2008

Website Hooghe Advocatenkantoor online!

In 2008 lancering website 'Hooghe Advocatenkantoor' - www.hooghe.be

Bijkomende informatie

Hooghe Advocatenkantoor
Burgemeester Bruneellaan 14, 8531 Harelbeke (Hulste)
Tel. 056/44 47 45
GSM 0497 455 292
www.hooghe.be
veronique.hooghe@telenet.be

Iedere werkdag: op afspraak

Hooghe Advocatenkantoor Hulste

Hooghe Advocatenkantoor Harelbeke (Hulste)

In 2004 werd mijn kantoor gevestigd in Hulste, deelgemeente van Harelbeke.

Bijkomende informatie

Hooghe Advocatenkantoor
Burgemeester Bruneellaan 14, 8531 Harelbeke (Hulste)
Tel. 056/44 47 45
GSM 0497 455 292
www.hooghe.be
veronique.hooghe@telenet.be

Iedere werkdag: op afspraak

Jonge Balie Kortrijk - 2002

'Voorzitter Jonge Balie' Kortrijk

In het jaar 2002 werd ik voor een ambtstermijn van 2 jaar verkozen tot Voorzitter van de Jonge Balie Kortrijk.

De bestuursploeg 2002-2004 bestond verder uit:

 • Thomas Goethals, Ondervoorzitter
 • An Sterckx, Penningmeester
 • Katrien Jansoone, Secretaris
 • Steve Ronse, Verantwoordelijke Stagiairs
 • Frank Remmerie, Bestuurslid
 • Kristof Chanterie, Bestuurslid

» In 2004 werd ik door Thomas Goethals opgevolgd als Voorzitter.

Bijkomende informatie

Jonge Balie Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk
www.cjbkortrijk.be
info@cjbkortrijk.be

Jonge Balie Kortrijk Facebook

Jonge Balie Kortrijk - 2000

'Ondervoorzitter Jonge Balie' Kortrijk

In het jaar 2000 werd ik opgenomen in de bestuursploeg van de Conferentie van de Jonge Balie te Kortrijk, en dit als ondervoorzitter.

De Conferentie stelt zich tot doel:

 • het trefpunt bij uitstek te zijn van alle advocaten van de Kortrijkse Balie;
 • de integratie van de advocaten-stagiairs in de schoot van de Balie te bevorderen en voor hun praktische beroepsvorming te helpen instaan;
 • de problemen die de jonge advocaten bekommeren te onderzoeken en gezamenlijk de passende oplossingen uit te werken of voor te stellen;
 • de public-relations van de Kortrijkse Balie te verzorgen.
Bijkomende informatie

Jonge Balie Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk
www.cjbkortrijk.be
info@cjbkortrijk.be

Jonge Balie Kortrijk Facebook

Gerechtsgebouw Kortrijk

Afgestudeerd / Advocaat Balie Kortrijk.

Afgestudeerd in juni 1998 aan de universiteit van Leuven, licentiaat in de rechten.

Sedert oktober 1998 ben ik actief als advocaat aan de balie te Kortrijk.

Bijkomende informatie

KU Leuven
Oude Markt 13 - bus 5500
3000 Leuven
tel. 016 32 40 10
www.kuleuven.be

WhatsApp WhatsApp ons nu!
POLITIEVERHOOR