Pro Deo Advocaat Véronique Hooghe weet raad!

Een advocaat raadplegen, doe je beter vroeg dan laat. Door je juist en tijdig juridisch advies te geven, helpen wij je problemen in de toekomst te vermijden.

Snel, betaalbaar en professioneel juridisch advies: dé advocatuur op zijn best.

Advocaat HOOGHE: Professionele Juridische Bijstand

ADVOCATENKANTOOR AANGESLOTEN BALIE KORTRIJK / BRUGGE

Het kantoor wordt reeds 20 jaar geleid door meester Veronique Hooghe.
Advocaat Hooghe is aangesloten aan de balie te Kortrijk, balie te Brugge, West-Vlaanderen.

Advocaat HOOGHE strafrecht politieverhoor strafrechtadvocaat overtredingen wanbedrijven misdaden uitnodiging politieverhoor Salduz categorie 3 minderjarigen drugs alcohol verkeer artikel 42 rijongeschikt

Mijn advocatenkantoor is gelegen regio Zuid-West-Vlaanderen; Harelbeke. Doorheen de jaren heen heeft het kantoor een uitgebreide bekwaamheid opgebouwd. Zodoende kunnen we snel en professioneel advies en bijstand verlenen. Dit zowel in familieruzies, geschillen en conflicten.

Het advocatenkantoor is gevestigd in 8530 Harelbeke (Hulste).

Jurist gratis juridisch advies adviseur mailen.

Rechtsdomeinen

STRAFRECHT - BURGERLIJK RECHT - FAMILIERECHT - HANDELSRECHT

Wij zijn gespecialiseerd in de verschillende domeinen van de rechtspraak. Vooral aan Strafrecht geven we de voorkeur.

Daarnaast kan je ook voor algemeen juridisch advies bij ons terecht. Bijvoorbeeld het opstellen van contracten maar ook onderhandelingen en bemiddelingen.

Doordat wij vooral inzetten op bemiddeling, worden conflicten zo weinig mogelijk opgelost via tijdrovende en dure procedures: zie bemiddelaar-hooghe.be en bemiddeling voor bedrijven ruzieopdewerkvloer.be

Klacht indienen politie, gerechtelijk onderzoek, het parket, correctionele rechtbank, hof van beroep, onderzoeksrechter, procureur, raadkamer, uitspraak, vonnis, …

Pro Deo of Tweedelijnsbijstand

WEINIG INKOMEN, GEEN BESTAANSMIDDELEN OF SCHULDEN?

Wanneer je niet teveel verdient, kun je gefinancierde rechtshulp krijgen. Zo betaalt de overheid een deel van de kosten (+bijdrage pro deo advocaat) voor deze rechtsbijstand. Wij werken pro Deo.
Aanvraagformulier juridische tweedelijnsbijstand / Inkomensgrenzen

Pro deo aanvraag gratis advocaat juridisch advies, voorwaarden, aanvragen, bjb, bureau voor juridische bijstand, aanvraagformulier, contacteren, …

Cliënten, deel jouw ervaringen

WIJ HECHTEN VEEL BELANG AAN JOUW MENING & WAARDERING

Wij bieden ons juridische diensten aan in alle regio's van Vlaanderen.

Gans Vlaanderen is ons werkterrein

MET DE DIGITALE MOGELIJKHEDEN VAN VANDAAG IS ALLES MOGELIJK

Advocatenkantoor Hooghe, transparante juridische top bijstand

Met een praktische instelling en zonder ingewikkeld taalgebruik werken we samen met jou aan oplossingen voor je juridische problemen.

strafrecht politieonderzoek verhoor advocaat zoeken

Meester Hooghe gespecialiseerd in het Strafrecht

OVERTREDINGEN, WANBEDRIJVEN EN MISDADEN POLITIEVERHOOR SALDUZ 3 MINDERJARIGEN

Strafrecht omvat wetten die gedragingen strafbaar stellen en de bijbehorende straffen. Voorbeelden van strafbare feiten zijn diefstal, moord, fraude, mishandeling en drugshandel. De straffen variëren afhankelijk van de ernst van het misdrijf en kunnen gevangenisstraf, boetes of andere strafmaatregelen omvatten.

Het strafrecht heeft tot doel de maatschappij te beschermen, gerechtigheid te waarborgen en overtreders verantwoordelijk te houden voor hun daden.

Strafrecht beste advocaat correctionele rechtbank, onderzoeksrechter, strafwetboek, vonnis …?

Gedagvaard

DAGVAARDING ONTVANGEN DOOR GERECHTSDEURWAARDER

Gedagvaard worden betekent dat iemand officieel wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Het is een juridisch document, een dagvaarding genaamd, dat de persoon informeert over de aanklachten tegen hen. Zo ook de datum en plaats waar ze voor de rechter moeten verschijnen. Het is een stap in het juridische proces waarbij iemand wordt opgeroepen. Hij of zij zal om zich te verantwoorden voor bepaalde beschuldigingen.
Download en lees deze interessante brochure. Je kan ons ook direct maar steeds vrijblijvend mailen met al jouw stukken.

Wat is een PV, dagvaarding, betekenis, betekenen, voorbeeld, kosten, in gebreke stelling?

ik ben gedagvaard advocaat nodig

Politieverhoor uitnodiging

UITNODIGING POLITIEVERHOOR SALDUZ MINDERJARIGEN

Een uitnodiging voor een politieverhoor is een officiële oproep van de politie, om vragen te beantwoorden. Dit heeft meestal betrekking tot een bepaalde zaak. Het is geen dwingende dagvaarding, maar eerder een verzoek om samen te werken en informatie te verstrekken. Men kan ervoor kiezen om vrijwillig te verschijnen of juridisch advies in te winnen. Dit voordat ze beslissen hoe ze willen reageren op zo'n uitnodiging. Het is belangrijk op te merken dat de context van een uitnodiging voor een politieverhoor kan variëren. Het is raadzaam om professioneel juridisch advies in te winnen bij twijfel.

Uitnodiging politieverhoor weigeren België, Salduz, categorie 3, klacht indienen tegen persoon, er is een klacht tegen mij ingediend?

Ik ben rijongeschikt verklaard

ARTIKEL 42 VAN HET BELGISCHE WEGVERKEERSWET

Het recht om een motorvoertuig te besturen kan worden ingetrokken als de bestuurder fysiek of mentaal ongeschikt is. In dit geval kan het recht om te rijden ofwel permanent worden ingetrokken, ofwel voor een periode die overeenkomt met de verwachte duur van de ongeschiktheid.

Rijbewijs terug krijgen na artikel 42 strafwetboek, wegverkeerswet, levenslang rijverbod, verbeurdverklaring, haaranalyse rechtbank?

Strafrechtadvocaat Hooghe, gespecialiseerd in het Strafrecht.

Strafadvocaat vol engagement, technische kennis en jarenlange expertise. Met bezieling en toewijding haal ik het beste uit jouw zaak én dat maakt het verschil voor mijn cliënt.

Een bemiddelaar, mediator is een neutrale derde partij die betrokkenen helpt bij het oplossen van geschillen door middel van gesprekken en onderhandelingen, met als doel tot een gezamenlijke oplossing te komen, zonder dat er een formele rechtszaak nodig is.

bemiddelaar mediator samen problemen oplossen

Bemiddeling Hooghe: Erkend en Professioneel Bemiddelaar

GESCHILLEN, RUZIES & CONFLICTEN LOSSEN WE SAMEN OP

Een erkend bemiddelaar is een professional die gespecialiseerd is in bemiddeling, een alternatieve vorm van conflictoplossing. In veel jurisdicties moeten bemiddelaars bepaalde erkennings- of certificeringscriteria voltooien om hun vaardigheden en competenties te waarborgen.

Bemiddeling is een proces waarbij een neutrale derde partij, de bemiddelaar, helpt bij het faciliteren van communicatie en onderhandelingen tussen de betrokken partijen. Het doel is om gezamenlijk tot overeenstemming te komen over kwesties zoals echtscheiding, zakelijke geschillen, familiezaken, en meer, zonder dat een rechterlijke uitspraak nodig is.

Erkende bemiddelaars zoals meester Hooghe hebben specifieke training en certificeringen die aantonen dat ze voldoen aan professionele normen en ethische richtlijnen in hun bemiddelingspraktijk. Het exacte erkenningsproces kan variëren afhankelijk van de lokale wetgeving en organisaties die bemiddelingsdiensten reguleren.

Bemiddeling, bemiddelaar, rechtbank, familierecht, scheiding, ...

bemiddeling bij ruzie op de werkvloer scheiden

zie bemiddelaar-hooghe.be en bemiddeling op de werkvloer ruzieopdewerkvloer.be

CV Mr. Hooghe

LOOPBAAN VAN MEESTER HOOGHE

› 2022 Certificaat Supralat Salduzopleiding Verhoren › 2021 Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2020) › 2020 gastdocent VIVES postgraduaat bemiddeling (familierecht) Kortrijk ism KU Leuven › 2020 Plaatsvervangend rechter › 2019 behalen van diverse diploma's inzake bemiddeling › 2018 Voorzitter Bureau Juridische Bijstand balie West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk › 2017 Postgraduaat Sociale Bemiddeling VIVES ism KUL › 2015 samenstelling Raad van de Orde Kortrijk voorzitter departement toegang tot het recht: eerstelijnsbijstand (CJB) en tweedelijnsbijstand(BJB) › 2013 voorzitter Bureau Juridische Bijstand Kortrijk - BJB Kortrijk - Pro Deo › 2012 openingsredenaar gerechtelijk jaar '12-'13 'Collectieve schuldenregeling' lid commissie collectieve schuldenregeling 2012 lid van de Raad van de Orde Kortrijk › 2010 lid commissie juridische bijstand Kortrijk › 2004 Hooghe Advocaten - Harelbeke (Hulste) › 2002 voorzitter Conferentie Jonge Balie Kortrijk › 2000 ondervoorzittter Conferentie Jonge Balie Kortrijk - CJB Facebook › 1998 einde studies licentiaat in de rechten KU Leuven - toetreding Balie Kortrijk, › 1975 geboren te Kortrijk

Jouw erkend bemiddelaar Hooghe weet raad!

Bemiddeling (zonder ruzie uit elkaar) door een erkend en neutraal bemiddelaar kan veel emotionele en financiële problemen voorkomen.

Advocaat balie Kortrijk / Brugge ⋆ Kantoor te Harelbeke (Hulste)

ADVOCATENKANTOOR AANGESLOTEN BALIE KORTRIJK / BRUGGE
uw pro Deo advocaat tweedelijnsbijstand advocaat niet kunnen betalen

Kantoor nabij centrum Hulste

Kantoor achter centrum Hulste

Achterkant kerk

uw pro Deo advocaat tweedelijnsbijstand advocaat niet kunnen betalen

Doodlopende straat.

uw pro Deo advocaat tweedelijnsbijstand advocaat niet kunnen betalen

Ruime Parking

15min Kortrijk · 20min Waregem · 20min Roeselare · 20min Wevelgem · 20min Zwevegem
35min Gent · 40min Brugge · 50min Duinkerke · 60min Brussel
WhatsApp WhatsApp ons nu!
POLITIEVERHOOR